Plenion ERP
ERP-OPLOSSINGEN & MOBIELE TOEPASSINGEN

Wij helpen u bij het uitwerken van uw digitale toekomst

Functionaliteiten van Plenion voor Logistiek & Distributie

De logistieke sector is in volle expansie en groei. Hierbij hoort natuurlijk de stijgende toepassing van digitale tools voor de logistieke processen. Naar de toekomst toe zal de automatisatie van de workflow en de processen enkel maar toenemen. Het is daarom uitermate belangrijk de juiste tools en software te implementeren zodat uw bedrijf ook kan meegroeien naar de toekomst toe. Wij kunnen u hierbij verder helpen!

Verkoop

Beheer leads en klanten van offerte tot verkoop

CRM is de afkorting van Customer Relationship Management. Het PLENION ERP-pakket omvat een uitgebreid en gemakkelijk te beheren CRM-systeem zodat u op een gemakkelijke en overzichtelijke manier prospects en klanten kan beheren, van het maken van de offerte tot de verkoop en de nazorg.
Plenion CRM
Een geïntegreerde Customer Relations Management module laat u toe alle gegevens i.v.m. met een prospect of nieuwe project volledig in kaart te brengen en u te melden wanneer bepaalde stappen dienen genomen te worden. Een volgend telefoontje, een bezoek enz. Daarnaast laat het opportuniteiten beheer toe op te volgen hoe uw zakelijke pipeline gevuld is, welke projecten hot en not zijn en wat het potentieel van de komende maanden op zakelijk gebied zal zijn. De CRM-module is integraal gekoppeld met het intern agendasysteem die op zijn beurt kan doorgekoppeld worden naar outlook, exhange, google en notes. Plenion laat toe snel marktconforme offertes te maken door de nauwe samenwerking met groothandels in verschillende branches. Op deze manier kan u steeds met up-to-date prijzen werken en de meest recente offerte aan uw klant aanbieden.

Aan de hand van uitgebreide statistieken voorziet Plenion een gedetailleerd overzicht op de bestellingen en artikelen die door de klanten worden afgenomen. Deze informatie laat bovendien toe te assisteren bij een snelle registratie van verkooporders. Een volledig gekoppelde CRM module laat uw commerciële medewerkers toe om hun commerciële werkzaamheden in detail kunnen bijhouden. 

Met de PlenionCRM App uitbreiding kan u makkelijk uw commerciële contacten mobiel opvolgen. U kan registraties ingeven en deals opvolgen. Vastleggen en documenteren van commerciële acties maken van deze app een onmisbare digitale tool.

Plenion Warehouse Management System - WMS
Plenion Warehouse Management System - WMS

Warehouse Management System

Magazijnbeheer

Via de Plenion Backoffice en de WMS app kan u eenvoudig gestockeerde stukken terugvinden en beheren. U blijft op de hoogte van het aantal stuks die nog op voorraad zijn en welke moeten aangevuld worden. Via de Backoffice kan u doorgeven welke bestellingen moeten verwerkt worden en welke artikelen gepikt moeten worden. Bestelbonnen en werkbonnen kan u aanmaken en beheren. Na de levering kunnen deze bonnen verwerkt worden via de facturatie.

Indien er aanpassingen nodig zijn aan bonnen of leveringen kan u dit makkelijk uitvoeren. Bij deze aanpassingen zal ook de stock of voorraden aangepast worden zodat u altijd over de meest recente informatie beschikt van uw magazijn.

Artikelbeheer

Up-to-date met uw artikelen en prijzen

U kan makkelijk uw artikelen aanmaken, aanpassen en beheren. Er zijn verschillende mogelijkheden om artikelen in te laden in Plenion. Zo kan u makkelijk en snel volledige artikellijsten aanmaken. Hierna kan u extra functies of toepassingen toevoegen.
Artikelen kunnen voorzien worden van verschillende toepasbare prijzen, van een serienummer en nog vele andere details of omschrijvingen die het u mogelijk maken om actief uw producten te beheren.
Plenion artikel beheer
Up-to-date prijzen worden verzorgt door onze ShopConnect integraties met de belangrijkste groothandels. Integratie met myPROJECTS app voor field registratie.  Up-to-date informatie van dag tot dag laat u toe de vinger op de pols te houden en snel te reageren op uitzonderingen.

Cross-reference functies laten toe artikelen aan elkaar te koppelen om snel tot vergelijking van onderdelen te komen. 
Het geïntegreerde WMS (warehouse management systeem) laat dan weer toe de werking van uw magazijn te optimaliseren. Orders kunnen aan de hand van mobiele scanners foutloos gepicked worden (off- of online).

ShopConnect Integraties:

Om het werk te vergemakkelijken hebben we de webshops geïntegreerd.  Doorklikken naar 40 groothandels in de technische branche laten u toe artikelen snel aan te maken, prijzen met één klik up-to-date te houden en vooral uw bestelling door te sturen naar uw business partner.

Serienummerbeheer Plenion

Serienummerbeheer

Behoud overzicht en beheer uw serienummers

Bewaar het overzicht in uw workflow d.m.v. het gebruik van serienummers. In Plenion kan u deze nummers makkelijk per artikel bepalen door deze aan te vullen in de artikelfiche. Via aankopen kunnen binnenkomende artikelen geregistreerd worden in het serienummerbeheer. Hierna kan er via aankopen artikelen uitgevoerd worden met een leveringsbon opgesteld aan de desbetreffende klant.
Indien u bijkomend onze module Klantparken gebruikt kan u per klant bijhouden welke installaties (artikelen) er werden aangeleverd, actief worden gebruikt of niet meer in gebruik zijn. Hiernaast is er natuurlijk wel voor uw leveranciers en klanten de mogelijkheid voorzien goederen als retour te registreren. Zo kunnen deze opnieuw in de stock worden bijgewerkt.

In het overzicht van het serienummerbeheer kan u via de detailfiche nakijken welke acties op dit artikel reeds werden uitgevoerd. Zo kan u het volledige traject van een artikel nauw opvolgen.

Voorraadbeheer & Inventaris

Krijg beter inzicht in uw stock + eenvoudig op te stellen inventaris

Behoud overzicht op uw voorraadadministratie + inventariseer makkelijk a.d.h.v. verschillende functies en/of documenten. Zo kan u een inventaris toevoegen via het handmatig inbreng van artikelen of het importeren van een excel lijst.
Voorraadbeheer Plenion
Voorraadtransacties registreren gebeurd aan de hand van de verwerkte documenten zoals order, leveringsbon, stock bestelling, stock receptie, projectbestelling, projectreceptie, enz. Via het overzicht van de transacties kan u voorraaddocumenten opmaken en verder verwerken. Via aankopen en receptie van goederen kan u loten inbrengen om deze dan verder te gaan verwerken via een order. Voor het lotbeheer is er een apart scherm ontwikkeld zodat u overzicht kan behouden van alle loten die momenteel in stock zijn, aankooplijsten, verbruikslijsten, enz.
Plenion stock - inventaris
Bekijk de voorraadbewegingen in de artikelfiche in de zone voorraad (Transacties, Historiek en prognose). Via transacties heeft u de mogelijkheid om documenten terug te vinden waarin het artikel voorkomt. Bijvoorbeeld om na te gaan aan welke prijs het artikel verkocht, aangekocht werd en nog veel meer bijkomende informatie. U kan hierdoor ook makkelijk uw historieken en de prognoses van uw inventaris bekijken. Uw huidige voorraad kan u eenvoudig nakijken via de lijsten die u kan opstellen onder statistieken.
U heeft verschillende actieve magazijnen of voorraden? Multi magazijnbeheer is een aparte module binnen Plenion die u de mogelijkheid geeft om je voorraad te beheren op verschillende locaties (verschillende magazijnen). Zo kan u efficiënt uw verschillende magazijnen beheren.

Service

U beheert herstellingen en onderhoudsbeurten bij uw klanten

Onze configurator laat toe vlot installatie-types aan te maken en deze dan te voorzien van de gegevens die u belangrijk vindt. Eveneens kan u onderhoudsschema’s voorzien van vervangingsonderdelen en werkuren. Verder kan u historieken raadplegen van alle interventies. Integratie met SMS en mail laat u toe klant tijdig te verwittigen van uw bezoek.
Plenion installatie
Elke interventie of onderhoudsbeurt worden zorgvuldig in kaart gebracht. 

  • u zoekt de klantgegevens en installatie op in de database op kantoor
  • u plant de interventie en koppelt er de nodige attesten aan
  • u stuurt die interventie onmiddellijk door naar het mobiele toestel van uw technicus
  • die technicus vult de werkbon helemaal in: gebruikte materialen, werkuren, afstand, attesten, handtekening klant… hij neemt foto’s of schetst het probleem
  • na elke interventie of op het einde van de dag stuurt uw technicus zijn werkbonnen terug naar kantoor
  • de facturatie gebeurt automatisch

Vanuit de onderhoudsmodule en de interventieregistratie worden de nodig documenten aangemaakt die worden doorgestuurd naar de technische medewerker.  Registratie op de myService app van de verbruikte materialen, geregistreerde uren, opgemaakte attesten & checklists  worden snel en correct omgezet in facturatie.  Optimalisatie van de te volgen trajecten tussen de interventies kunnen berekend worden voor een efficiënt verloop van de werkdag.

De Plenion internet uitbreiding laat toe dat de klant zijn interventies kan aanmelden, de lopende aanvragen alsook de planning kan raadplegen.  Verder kan de klant via een persoonlijk login de informatie van klantparken (installaties) raadplegen alsook de door de myService aangemaakt attesten en checklists.
Kassasysteem Plenion

Kassasysteem

Efficiënt dagelijkse verrichtingen uitvoeren

Voor een vlotte workflow binnen uw bedrijf is het aaneenschakelen van systemen binnen uw bedrijfsprocessen aan te raden. Daarom hebben wij een kassasysteem ontwikkeld met een directe connectie met de Plenion backoffice.
Hierdoor kunnen aankopen snel verwerkt worden en kunnen de nodige documenten voorzien worden voor de facturatie of boekhouding. Het systeem is eenvoudig te bedienen op een touchscreen en kan verschillende transacties registreren. Recent hebben we ook de mogelijkheid toegevoegd in ons kassasysteem om bedragen tot op €0,05 af te ronden.
Kassasysteem Plenion

Werkt u met een optimale digitale structuur en workflow?

Wenst u een correct overzicht in uw magazijnen, artikelen en bestellingen? Wilt u graag tijd uitkopen door processen te gaan versnellen via automatisatie. Om zo dan ook foutmarges verder in te perken? En bestellingen efficiënter te coördineren? Wij bieden u deze functies en nog veel bijkomende voordelen voor een vlot logistiek beheer.