Plenion ERP
ERP-OPLOSSINGEN & MOBIELE TOEPASSINGEN

Wij helpen u bij het uitwerken van uw digitale toekomst

Verhoogde investeringsaftrek

Plenion Website

De overheid heeft een gunstige fiscale maatregel getroffen dit jaar omdat de regering niet wilt dat de investeringen zouden uitgesteld worden. De investeringsaftrek is tijdelijk verhoogd van 8% naar 25% dus zeker tijd om nog even na te gaan of je geplande investering voldoet aan de regelgeving. De verhoogde investeringsaftrek  loopt af op 31/12/2020.

Algemeen

Een onderneming die bij de oprichting of expansie van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden van een investeringsaftrek genieten.


Toepassing

Een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van de investering wordt afgetrokken van de belastbare winst. De verhoogde aftrek moet je beschouwen als een “extra” kost die fiscaal in mindering worden gebracht, waardoor je minder belastingen betaalt zonder ervoor een uitgave te doen, behalve dan de investering op zich.

Behoor je tot deze groep van ondernemingen, dan zit je goed:

· kleine vennootschap –> Je mag voor het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschreden hebben:

· jaargemiddelde van 50 werknemers

· jaaromzet van 9 miljoen euro excl. btw

· balanstotaal van 4,5 miljoen euro

· eenmanszaken

· vrije beroepen

Welke investering is nu de juiste?

· Ofwel investeer je in materiële vaste activa die nieuw zijn gekocht of tot stand zijn gekomen bv. camionette, beveiliging beroepslokaal, machines, meubilair, …

· Of je investeert in nieuwe immateriële vaste activa bv. octrooien, kosten van ontwikkeling, …

· De aankoop situeert zich tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020

· Je gebruikt de investeringen ENKEL voor het uitoefenen van je beroepswerkzaamheid (je zult begrijpen dat een personenwagen die ook privé wordt gebruikt, hier uit de boot valt)

· En je schrijft af over minstens 3 jaar