Plenion ERP
ERP-OPLOSSINGEN & MOBIELE TOEPASSINGEN

Wij helpen u bij het uitwerken van uw digitale toekomst

Digitale automatisatie, dé workflow van de toekomst!

Het digitaliseren van de werkvloer en werkmethoden is een feit. Het is zeker aan te raden om over het digitale verhaal binnen uw organisatie na te denken en uw strategie voor de toekomst uit te bouwen. Hierdoor groeit uw onderneming met de nieuwste technologieën mee.  Zo biedt het automatiseren van verschillende workflows, administratie en bijkomende processen veel productieve, economische en ecologische mogelijkheden.

Het werpt echter ook veel vragen en bedenkingen op. Voor vele bedrijven is het digitaliseren een groot vraagstuk met complexe componenten waardoor het aanvatten en volbrengen van deze opdracht niet altijd makkelijk verloopt. Nodige innovatie wordt hierdoor vaak uitgesteld. Bij zulke digitale projecten is het dan ook van belang dat u de nodige informatie intern heeft verzameld voor u de implementatie start. Het is belangrijk te weten hoe uw bedrijfsstructuren en processen verlopen en wat hiervan de gevolgen zijn zowel positief als negatief. Bij de zoektocht en implementatie van het nieuwe  digitale systeem kan hiermee rekening gehouden worden zodat processen efficiënter inrichten kunnen worden. Een belangrijke schakel die vaak over het hoofd wordt gezien zijn de huidige werknemers die aan het succes van de implementatie kunnen bijdragen. Door hun kennis en mogelijkheden goed in te schatten en te benutten zal u hen actief betrekken bij het nieuwe digitaal werken. Door rekening te houden met hun mening of eventuele voorstellen zullen werknemers enthousiaster achter het project / digitalisatie staan.

Digitalisering die effectief een meerwaarde oplevert voor de organisatie

Door analyse van uw  bedrijfsstructuren en processen zal u beter in staat zijn de inhoud van uw digitaliseringsproject te bepalen. En of een bepaald proces ook überhaupt hiervoor klaar is. Het foutief implementeren zal uiteraard veel meer problemen met zich meebrengen dan er origineel aanleiding toe was voor de digitalisering. Dit heeft in de meeste gevallen niets te maken met het al dan niet functioneren van de software, maar meer met het gebruik ervan en of er de nodige opleiding / informatie voorzien werd aan de personen die hiermee aan de slag moeten. Indien hierin bij opstart van het project correcte beslissingen worden gemaakt kan dit op termijn de tijdswinst als het kostenplaatje ten goede komen. Te hoge of onvoorziene leercurven zijn tijdrovend en demotiverend.

Connectiviteit is ook heel belangrijk. Tools die connecteren kunnen winst creëren (op verschillende vlakken). Indien u dus wenst blijvend gebruik te maken van bepaalde andere tools in de organisatie kan u beter extra nagaan of deze tools effectief nog kunnen gebruikt worden in het nieuwe vooropgestelde toekomsttraject en/of de nieuwe software die hiervoor zal aangekocht worden. Verschillende niet communicerende tools veroorzaken naderhand verdeeldheid en tijdverlies. Te veel verschillende tools is onoverzichtelijk. Gebruik er maximum 3 voor een optimale opvolging. 

Meer informatie over slim digitaliseren kan u terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Waarom digitaliseren van workflow zo belangrijk is?

Omdat het de kern van uw bedrijf moderniseert en uw processen of administratie vereenvoudigd. Wanneer overbodige of complexe processen worden aangepakt zal dit de interne werking ontlasten. Zo is het cruciaal de noodzakelijke bedrijfsprocessen te digitaliseren en te automatiseren zodat u efficiënter, sneller en makkelijker kan werken. Op die manier komt er meer tijd vrij waarin u zich kan concentreren op andere zaken die echt belangrijk zijn in en voor uw bedrijf. Productiviteit gaat dus de lucht in en uw kan verder bouwen aan de groei van uw zaak.

Geen ERP installeren kost ook geld op termijn

Geen ERP-systeem installeren kost ook geld op termijn

Time is money. Een uitspraak die welbekend en duidelijk is. De tijd die in een goed digitaliseringsproject wordt geïnvesteerd is zeker de moeite waard. Als u de boot zou missen kan dit nare gevolgen hebben. Als u bijvoorbeeld gegevens in verschillende files, documenten of andere opslagmogelijkheden bijhoud kan het onderhouden hiervan niet alleen zeer tijdrovend zijn, maar ook duur. Bovendien hechten klanten/bedrijven tegenwoordig veel belang aan het inschakelen van diensten die up-to-date worden aangepakt en uitgevoerd. Met een centrale digitale workflow kan u de processen in uw onderneming gestroomlijnd laten verlopen. Wat alleen uw business verder vooruit helpt.

Hoe optimaliseer ik mijn bedrijf best met Digitale Technologie?

Wij denken met u mee voor de groei van uw bedrijf. Ons pakket wordt regelmatig onderzocht en aangepast aan de noden van uw sector. We willen dan ook graag onze missie en visie met u delen. Zo helpen wij u graag de noodzakelijke bedrijfsprocessen te digitaliseren en te automatiseren zodat u efficiënter, sneller en makkelijker kan werken. Wanneer overbodige of complexe processen worden aangepakt zal dit de interne werking ontlasten. Op die manier komt er meer tijd vrij waarin u zich kan concentreren op andere zaken die echt belangrijk zijn in en voor uw bedrijf. Productiviteit gaat dus de lucht in en uw kan beginnen bouwen aan de groei van uw zaak.

Wij helpen u graag bij het uitstippelen van uw digitale toekomst.
Contacteer ons! Dan bekijken we samen hoe we uw bedrijf kunnen laten groeien naar de toekomst toe!

Bent u reeds klant en een wilt u graag digitaal uitbreiden?
Contacteer ons! Dan bekijken we samen hoe we uw bedrijf toekomstgericht kunnen optimaliseren met onze beschikbare modules binnen Plenion.